Παραγγελία Πακέτου

€15.00

Σε συνέχεια της παραγγελίας σας όπως μας αποστείλετε στο email: info@infinity-love.gr τα κάτωθι:
- τι επιθυμείτε να λέει το γράμμα από τον Άγιο Βασίλη για το παιδάκι (συνοπτικά και εμείς αναλαμβάνουμε να το "στήσουμε")
- το ονοματεπώνυμο του παιδιού

Παρατήρηση: λόγω του ότι αφορά προσωποποιημένο προϊόν, για να προχωρήσουμε σε δημιουργία απαιτείται εξόφληση όλου του ποσού είτε με κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Αντικαταβολές στο συγκεκριμένο προϊόν δεν γίνονται δεκτές. Οι παραγγελίες θεωρούνται έγκυρες εφόσον πρώτα γίνει η εξόφλησή τους.
Επιλογές για τα προϊόντα

Ετικέτες