Προσκλητήρια για κορίτσι (Basic collection)

Όλα τα προσκλητήρια είναι χωρίς επιπλέον εκτύπωσης.
Τα προσκλητήρια εκτυπώνονται σε ειδικά χαρτιά 300 gr.
Όλα τα σχέδια μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις διαστάσεις.